Ubezpieczenia OC Ubezpieczenie

Punkty karne – stare nowe przepisy. Jak będą kasować się punkty?

W ostatnich latach przepisy dotyczące punktów karnych za przekroczenie prędkości przeszły pewne zmiany. Wiele osób szuka informacji na ten temat, aby być świadomym konsekwencji prawnych oraz sposobów uniknięcia punktów karnych. W poniższym artykule omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące punktów karnych za przekroczenie prędkości.

Punkty karne - stare nowe przepisy

Nowe przepisy przyjęte przez Sejm przywracają sytuację prawną sprzed 17 września 2022 roku. Punkty karne ponownie będą znikać po roku – zakłada zmiana w prawie o ruchu drogowym. Poprawka przeszła przez głosowanie przy okazji rządowej nowelizacji podnoszącej bezpieczeństwo pasażerów tzw. przewozów osób.

Punkty karne znikną po roku, prawo jazdy wróci automatycznie

Nowe regulacje wprowadzają przepis, zgodnie z którym informacje o liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji mają znikać po roku, a nie 2 latach. Wejdzie mechanizm, dzięki któremu zatrzymane prawo jazdy będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku. Maksymalnie raz na 6 miesięcy będzie można wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować konto o 6 punktów karnych.

Do czasu wejścia nowych przepisów wszystkich kierowców, którzy popełnią wykroczenia obowiązuje 2-letni, zaostrzony reżim obowiązywania punktów karnych i to od daty opłacenia mandatu karnego.

Konsekwencje prawne przekroczenia prędkości

Przekroczenie prędkości to naruszenie przepisów drogowych, które może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych. Oprócz nałożenia kar finansowych, mogą być również przyznane punkty karne. Punktacja ta ma na celu świadczyć o niebezpiecznym zachowaniu kierowcy i ma na celu promowanie bezpieczeństwa na drodze.

Przekroczenie prędkości jest poważnym wykroczeniem i może skutkować różnymi konsekwencjami prawymi. Oprócz mandatu finansowego, kierowca może również otrzymać punkty karne na swoje konto.

Liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości

Liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości zależy od stopnia przekroczenia limitu prędkości. W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju, przekroczenie prędkości o określoną liczbę kilometrów na godzinę może wiązać się z przyznaniem określonej liczby punktów karnych. Przykładowo, przekroczenie prędkości o 20 km/h może oznaczać przyznanie 2 punktów karnych, podczas gdy przekroczenie o 50 km/h może skutkować przyznaniem 6 punktów karnych.

Liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości zależy od tego, o ile przekroczono dozwoloną prędkość. Obecnie, według nowych przepisów, przekroczenie prędkości o:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Limity prędkości na różnych rodzajach dróg

Przestrzeganie limitów prędkości jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze. W zależności od rodzaju drogi, obowiązują różne limity prędkości. Na przykład, na autostradach limity prędkości mogą być wyższe niż na drogach lokalnych czy w obszarach zabudowanych. Ważne jest, aby kierowcy byli świadomi obowiązujących ograniczeń prędkości i dostosowywali swoją jazdę do warunków drogowych.

Jednak niezależnie od rodzaju drogi obowiązują takie same punkty karne.

Kary finansowe za przekroczenie prędkości

Oprócz punktów karnych, przekroczenie prędkości może skutkować nałożeniem kar finansowych. Wysokość kar finansowych również zależy od stopnia przekroczenia limitu prędkości. Im większe przekroczenie, tym wyższa kara finansowa.

Przekroczenie prędkości wiąże się również z karą finansową. Wysokość mandatu zależy od przekroczonej prędkości oraz od tego, czy kierowca posiada punkty karne na swoim koncie. Im większe przekroczenie prędkości, tym wyższa kara finansowa.

Tracenie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

W przypadku poważnych naruszeń przepisów drogowych, w tym powtarzających się przekroczeń prędkości, istnieje ryzyko utraty prawa jazdy. Decyzja o utracie prawa jazdy może zależeć od przepisów obowiązujących w danym kraju oraz skali naruszenia.

Tak, przekroczenie prędkości może prowadzić do utraty prawa jazdy. Jeżeli kierowca osiągnie 24 punkty karnych, może zostać mu nałożony zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas. Długość zakazu zależy od liczby punktów karnych oraz od wcześniejszych wykroczeń.

Wpływ punktów karnych na ubezpieczenie samochodu

Punkty karne za przekroczenie prędkości mogą również wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeniowej samochodu. W niektórych przypadkach, większa liczba punktów karnych może skutkować wzrostem składki ubezpieczeniowej.

Punkty karne za przekroczenie prędkości mogą mieć wpływ na koszt ubezpieczenia samochodu. W przypadku posiadania większej liczby punktów karnych, ubezpieczyciel może podwyższyć składkę ubezpieczenia. Dlatego ważne jest przestrzeganie przepisów drogowych w celu uniknięcia konsekwencji finansowych.

Czas pozostawania punktów karnych w rejestrze karnym

Punkty karne za przekroczenie prędkości zazwyczaj pozostają w rejestrze karnym przez określony czas. Po upływie tego czasu, punkty karnych mogą zostać usunięte z konta kierowcy.

Punkty karne za przekroczenie prędkości pozostają w rejestrze karnym przez określony czas. Obecnie, według obowiązujących przepisów, punkty karne utrzymują się przez okres 2 lat. Po tym czasie, zostają one automatycznie skreślone z konta kierowcy.

Sprawdzanie liczby punktów karnych

Kierowcy mają możliwość sprawdzenia liczby punktów karnych na swoim koncie. W niektórych krajach można to zrobić poprzez internetową platformę lub telefonicznie.

Aby sprawdzić liczbę punktów karnych na swoim koncie, można skorzystać z odpowiednich narzędzi dostępnych na stronach internetowych odpowiednich organów np. online przez profil zaufany, lub w komisariacie policji.

Możliwości uniknięcia punktów karnych za przekroczenie prędkości

Istnieją pewne sposoby uniknięcia punktów karnych za przekroczenie prędkości. Jednym z nich jest przestrzeganie ograniczeń prędkości i bezpieczna jazda. Ponadto, w niektórych przypadkach można skorzystać z kursu doszkalającego, który pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych na koncie.

Nie ma możliwości uniknięcia punktów karnych za przekroczenie prędkości, jeśli wykroczenie zostało popełnione. Prawo jazdy może zostać ukarane odpowiednią liczbą punktów karnych. Najlepszym sposobem uniknięcia punktów karanych jest przestrzeganie przepisów drogowych i zachowanie umiaru w kwestii prędkości.

Usuwanie punktów karnych z konta

W niektórych sytuacjach, na przykład po zakończeniu okresu obowiązywania punktów karnych, można starać się o ich usunięcie z konta. Procedury dotyczące usuwania punktów karnych mogą się różnić w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju.

Niedawno Sejm przyjął nowelizacje prawa o ruchu drogowym, która wprowadziła zmiany dotyczące kasowania punktów karanych za wykroczenia drogowe. Zgodnie z tymi zmianami, punkty te będą anulowane po roku, a nie jak obecnie po dwóch latach.

Punkty karne a ubezpieczenie OC?

Punkty karne za przekroczenie prędkości mają istotne znaczenie dla świadomości kierowców i promowania bezpieczeństwa na drodze. Zrozumienie przepisów, ograniczeń prędkości oraz konsekwencji prawnych może pomóc w unikaniu punktów karnych i utraty prawa jazdy. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zawsze powinno być naszym priorytetem.

Częste pytania i odpowiedzi:

 1. Ile punktów karnych otrzymuje się za przekroczenie prędkości? Odpowiedź: Według obecnych przepisów, przekroczenie prędkości: przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;
  przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
  przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
  przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.
 2. Jak długo punkty karne za przekroczenie prędkości pozostają w rejestrze karnym? Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, punkty karne za przekroczenie prędkości pozostają w rejestrze karnym przez okres 2 lat, ale niedługo powróci termin 1 roku. Po tym czasie zostają automatycznie skreślone z konta kierowcy.
 3. Czy mogę stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości? Odpowiedź: Tak, przekroczenie prędkości może prowadzić do utraty prawa jazdy. Jeżeli kierowca osiągnie 24 punkty karnych, może zostać mu nałożony zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas. Długość zakazu zależy od liczby punktów karnych oraz od wcześniejszych wykroczeń.
 4. Jak sprawdzić liczbę punktów karnych na swoim koncie? Odpowiedź: Aby sprawdzić liczbę punktów karnych na swoim koncie, można skorzystać z odpowiednich narzędzi dostępnych na stronach internetowych odpowiednich organów, takich jak profil zaufany, mObywatel czy na komisariacie policji.
 • Punkty karne a ubezpieczenie OC
121

Pytania i odpowiedzi:

 1. Ile punktów karnych otrzymuje się za przekroczenie prędkości? Odpowiedź: Według obecnych przepisów, przekroczenie prędkości: przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;
  przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
  przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
  przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
  przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.
 2. Jak długo punkty karne za przekroczenie prędkości pozostają w rejestrze karnym? Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, punkty karne za przekroczenie prędkości pozostają w rejestrze karnym przez okres 2 lat, ale niedługo powróci termin 1 roku. Po tym czasie zostają automatycznie skreślone z konta kierowcy.
 3. Czy mogę stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości? Odpowiedź: Tak, przekroczenie prędkości może prowadzić do utraty prawa jazdy. Jeżeli kierowca osiągnie 24 punkty karnych, może zostać mu nałożony zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas. Długość zakazu zależy od liczby punktów karnych oraz od wcześniejszych wykroczeń.
 4. Jak sprawdzić liczbę punktów karnych na swoim koncie? Odpowiedź: Aby sprawdzić liczbę punktów karnych na swoim koncie, można skorzystać z odpowiednich narzędzi dostępnych na stronach internetowych odpowiednich organów, takich jak profil zaufany, mObywatel czy na komisariacie policji.

Wyszukiwane słowa kluczowe:

Skonsolidujemy.pl

Skonsolidujemy.pl - portal pożyczek i kredytów konsolidacyjnych. Ranking kredytów konsolidacyjnych dla osób prywatnych i firm. Sprawdź najnowsze porównania, opinie i opisy.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz